Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 18 stycznia 2022 r. odbyło się, w budynku remizy OSP Goszcza, zebranie Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Zarząd specjalnej uchwały o uhonorowaniu pana Marka Jamborskiego, Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tytułem Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w uznaniu Jego zasług dla rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy, w okresie 30 latach pełnienia przez Niego funkcji Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-01-20
Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dotyczący cyberprzestrzeni
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 18 stycznia 2022 r. (od godz. 23:59) do 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).
Zobacz więcej »
2022-01-19
Skrzydła Dobroci 2021
Uprzejmie informujemy, że w terminie 18.01.2022 r. - 4.02.2022 r. można zgłaszać kandydatów w ramach plebiscytu Skrzydła Dobroci 2021. Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. Kandydatury można zgłaszać także mailowo: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2022-01-18
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 15.02.2021-31.12.2022.
Zobacz więcej »
2022-01-18
Segregacja odpadów to obowiązek
Przypominamy, iż w związku z zeszłoroczną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 stycznia 2021r. obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W związku z tym, wszystkich właścicieli nieruchomości, niezależnie od ich charakteru (budynki mieszkalne, firmy, szkoły, urzędy itp.), obowiązuje segregowanie odpadów komunalnych. Od tej pory niemożliwe jest deklarowanie braku ich segregowania. Każdy ma obowiązek segregowania swoich odpadów i wystawiania ich do odbioru w sposób selektywny – w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Zobacz więcej »
2022-01-12
Powrót do zdrowia, powrót do pracy!
Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.
Zobacz więcej »
2022-01-10
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” ma nową siedzibę
W związku komunikatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informujemy, iż zespoły odpowiedzialne za obsługę Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą obsługiwały Państwa od dnia 10 stycznia 2022 r. w nowej siedzibie pod adresem: al. Jana Pawła II 180 31-982 Kraków
Zobacz więcej »
2022-01-05
W dniu 07.01.2022 r. Urząd Gminy nieczynny
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr 0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., piątek 7 stycznia będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w dniu 1 stycznia 2022 r. W związku z powyższym Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca będzie w tym dniu nieczynny.
Zobacz więcej »
2022-01-04
W dniu 7 stycznia 2022 r. PSZOK nieczynny
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu 7 stycznia 2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Granicznej 3 w Kocmyrzowie, będzie nieczynny.
Zobacz więcej »
2022-01-04
Setne urodziny Pani Tekli Nowakowskiej z Krzysztoforzyc
Dnia 1 stycznia 2022 roku Pani Tekla Nowakowska z Krzysztoforzyc obchodziła swoje setne urodziny. Z tej wyjątkowej okazji 3 stycznia br., gościł u Dostojnej Jubilatki Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który złożył Pani Tekli serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu i szczęściu pośród najbliższych Jej osób.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Skrócone godziny pracy PSZOK w dniu 31.12.2021 r.
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia br. (Sylwester) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Granicznej 3 w Kocmyrzowie, będzie czynny w godz. 12.00-15.00.
Zobacz więcej »
2021-12-30
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” – zakończenie realizacji zadania
Zakończone zostały prace związane z kompleksową modernizacją boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Dojazdowie.
Zobacz więcej »
2021-12-29
2019-09-02