Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
„Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca".
Zobacz więcej »
2022-05-05
III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
Informujemy: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie ogłosił III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Konkurs ma na celu promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Zobacz więcej »
2022-02-03
Skrzydła Dobroci 2021 - 4.02.2022r. upływa termin zgłaszania kandydatów
Przypominamy, że w dniu 4.02.2022 r. upływa termin zgłaszania kandydatów w ramach plebiscytu Skrzydła Dobroci 2021. Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. Kandydatury można zgłaszać także mailowo: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2022-02-01
XXXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
31 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z trwającą pandemią koronawirusa, posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-05
III NABÓR do projektu SWO
Informujemy, że od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.
Zobacz więcej »
2022-01-31
Podejmowanie działalności gospodarczej – edycja 2022
Przekazujemy informację Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa do osób fizycznych, które chciałyby rozpocząć prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej o planowanym naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. Konkurs na rozpoczęcie prowadzenia firmy odbędzie się najwcześniej w lipcu 2022 roku. Nie ma jeszcze ostatecznie ustalonego z Samorządem Województwa konkretnego terminu, dlatego bardzo prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji. Konkursy potrwają co najmniej dwa tygodnie. Samo ogłoszenie ukazuje się na naszej stronie www.koronakrakowa.pl co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem naboru.
Zobacz więcej »
2022-01-28
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.01.2022 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 31 stycznia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Uwaga Ważne zmiany w Programie Czyste Powietrze
Od dzisiaj można składać wnioski w ramach III wersji programu. Wszystkie osoby, których dochód nie przekroczył 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym i mają wydane zaświadczenie potwierdzające dochody mogą złożyć wniosek o najwyższy poziom dofinansowania.
Zobacz więcej »
2022-01-25
XIV edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"
Przekazujemy informację dotyczącą ogłoszenia XIV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość" przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Zobacz więcej »
2022-01-24
Nieodpłatna pomoc prawna - zdalnie
Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).
Zobacz więcej »
2022-01-24
OSTATNIA SZANSA NA WYMIANĘ STAREGO KOPCIUCHA
W 2022 roku istnieje jeszcze możliwość składania deklaracji w ramach projektu: „Poprawa Efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu, na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4.1 (Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT).
Zobacz więcej »
2022-01-24
Informacja Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej
Przekazujemy informację Stowarzyszenia Metropolia Krakowska dotyczącą PETYCJI GMIN METROPOLII KRAKOWSKIEJ do PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ o zwiększenie środków finansowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych.
Zobacz więcej »
2022-01-20
2019-09-02