Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Pomoc w założeniu Platformy PUE ZUS
Jak poinformował ZUS Spotkanie z ekspertem w dniu 17.03.2022r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zostaje ODWOŁANE . ZUS poinformuje o nowym terminie spotkań z ekspertem.
Zobacz więcej »
2022-03-10
ARiMiR przypomina by nie wypalać traw
Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty.
Zobacz więcej »
2022-03-10
WARSZTATY DLA RODZICÓW. ABY NASZE DZIECI CZUŁY SIĘ BEZPIECZNIEJ W SIECI.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w warsztacie pt. "Aby nasze dzieci czuły się bezpieczniej w sieci". Zapraszamy rodziców oraz inne osoby ze społeczności lokalnej zainteresowane tematyką szkolenia. Na spotkaniu porozmawiamy między innymi o programach i aplikacjach, z których najczęściej korzysta młodzież, o zagrożeniach czyhających w Internecie oraz o tym w jaki sposób odpowiedzialnie i skutecznie postępować w przypadku wystąpienia cyberprzemocy. Udział w warsztacie jest bezpłatny.
Zobacz więcej »
2022-03-09
Karta pobytu uchodźców, pomoc
Karta pobytu uchodźcy i deklaracja pomocy dostępne są tutaj.
Zobacz więcej »
2022-03-09
Krótki poradnik jak rozmawiać z uchodźcami
Uchodźcy w naszym domu, jak przyjąć, jakie tematy poruszać, co może zaniepokoić, a co jest zachowaniem normalnym. Jak wspólnie żyć, uzupełniać się i współpracować. Praktyczne porady i wskazówki.
Zobacz więcej »
2022-03-07
E-wnioski o płatności obszarowe na 2022 rok
„ Zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w 2022 roku – eWniosek Plus” - szkolenie i praktyczne informacje
Zobacz więcej »
2022-03-07
Informacje organizacyjne dla uchodźców
Pierwsze kroki w Polsce, legalizacja pobytu, pomoc medyczna, dostęp do edukacji, poszukiwanie pracy. Te i wiele innych informacji dostępnych w języku polskim i ukraińskim oraz przydatne numery telefonu.
Zobacz więcej »
2022-03-07
Pogotowie Zatrudnieniowe dla Obywateli Ukrainy
Trudna sytuacja socjalno-bytowa Obywateli Ukrainy stanowi podstawę do podjęcia nawet krótkookresowej, doraźnej pracy, również w elastycznych formach, w niepełnym wymiarze czasu pracy, niekoniecznie związanej z zawodem wyuczonym lub wykonywanym.
Zobacz więcej »
2022-03-04
Pomoc uchodźcom - 3.03.2022
Trwa organizacja pomocy dla uchodźców trafiających do naszej gminy. Część jest rozlokowana w domach prywatnych, z kolei rodziny wieloosobowe trafiają do zbiorczych punktów noclegowych. Tam pomoc musi zostać zaplanowana długofalowo. Tam też niezbędne będzie rzeczowe wsparcie.
Zobacz więcej »
2022-03-03
Pomoc uchodźcom - 2.03.2022
W związku ze zmieniającą się sytuacją na Ukrainie i przybywającą liczbą uchodźców, w tym rodzin wielodzietnych, których nie należy rozdzielać na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca organizowane są zbiorcze punkty noclegowe. Sześć pierwszych lokalizacji dostępnych będzie między innymi w szkołach i remizach strażackich. Obecnie trwa wyposażanie punktów noclegowych.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ
Województwo Małopolskie przeznacza kolejne środki na wsparcie placówek medycznych w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”. Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w regionie.
Zobacz więcej »
2022-05-05
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
„Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 1 marca 2022 r. na terenie powiatu krakowskiego porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będą w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość).
Zobacz więcej »
2022-03-02
2019-09-02