Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
DRUGI GMINNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
10 grudnia br. na parkingu obok urzędu gminy odbył się Drugi Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Głównym organizatorem kiermaszu było Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy pod honorowym patronatem Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy   Kocmyrzów - Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Mikołaj dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
W piątek 08 grudnia już po raz piąty dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami oraz ich rodzeństwo z terenu naszej gminy odwiedził Święty Mikołaj . Mikołajowi towarzyszył Elf, Olaf i grupa Mikołajek, które na co dzień pracują jako urzędniczki w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, ale na ten wyjątkowy wieczór przeobrażają się, zapraszają ekipę Mikołaja, pomagają pakować prezenty, organizują zabawy, warsztaty i poczęstunek.Wszystko po to aby wieczór ten był niezapomniany i na długo wspominany przez naszych mieszkańców, ich rodziców, opiekunów i bliskich. W uroczystości udział wzięli także: Wójt Gminy Marek Jamborski i Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, którzy korzystając z okazji złożyli zebranym najlepsze życzenia. Serdecznie dziękujemy Wszystkim za obecność i miło spędzony czas.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Nowa Karetka w Pogotowiu Ratunkowym w Kocmyrzowie-Luborzycy
Chcielibyśmy aby sygnał karetki jak najrzadziej rozbrzmiewał w naszej gminie. Wiemy jednak jak często służy mieszkańcom. W ciągu roku wyjeżdża ponad 2,5 tyś razy. Tym bardziej cieszy fakt, że dotychczasową karetkę oddziału Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Kocmyrzowie - Luborzycy zastąpi nowa. Jej wartość to ponad pół miliona zł. Karetka spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również zawiera elementy wykraczające ponad standardy. Na jej pokładzie znajduje się m.in. urządzenie do automatycznego uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji czy videolaryngoskop. Nowy ambulans zastąpi poprzednie auto, które po niemal 5 latach pracy i przejechaniu ponad 200 tys. kilometrów zostanie przekazane do floty rezerwowej KPR. Zespół ratowników z nową karetką zaledwie chwile po przekazaniu kluczyków, wyjechał do zgłoszenia. Dziękujemy Samorządowi Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego za dbałość o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Program „Ciepłe mieszkanie” dla budynków wielorodzinnych z terenu Gminy
Na podstawie wprowadzonych zmian w programie „Ciepłe mieszkanie”, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca będzie miała możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe dla budynków wielorodzinnych z terenu Gminy. W celu rozeznania, wszystkie chętne osoby są proszone o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w programie do Ekodoradców pracujących w tut. Urzędzie Gminy. Zgłoszeń można dokonywać do 11 stycznia 2024r osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, I piętro, pok. 23A. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu i są trzy poziomy dofinansowania, co obejmuje: • zakup i montaż nowego, ekologicznego źródła ciepła – warunek konieczny • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż) • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu. Ewentualnie prowadzona działalność gospodarcza w budynku nie może przekraczać 30 proc. powierzchni całkowitej budynku i będzie wpływała na wysokość dofinansowania (proporcjonalne pomniejszanie). Najpóźniej do 31 stycznia 2024 r. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca ma możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW). Następnie, po pozytywnej weryfikacji, może zostać zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów - Luborzyca i WFOŚiGW w Krakowie. Dopiero po podpisaniu umowy Gmina Kocmyrzów - Luborzyca będzie mogła ogłosić nabór wniosków dla budynków wielorodzinnych. Realizacja przedsięwzięcia może nastąpić po zawarciu przez właściciela/najemcę/wspólnotę mieszkaniową umowy z gminą na podstawie złożonych podczas naboru dokumentów. Realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się w 2025 r. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w dokumentacji programu „Ciepłe mieszkanie” – dostępnej na stronie internetowej programu: czystepowietrze.gov.pl, w zakładce „Ciepłe Mieszkanie”
Zobacz więcej »
2023-12-08
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 8.12.2023
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 8.12.2023
Zobacz więcej »
2023-12-08
Symboliczne przekazanie samochodów dla OSP
W środę 6 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się symboliczne przekazanie 47 samochodów dla jednostek OSP z Województwa Małopolskiego wśród których znalazła się jednostka OSP Czulice. W wydarzeniu udział wzięli marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego , Józef Gawron, Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, przedstawiciele OPS Czulice oraz samorządowcy i druhowie z terenu naszego województwa. Nowy samochód służyć będzie do prowadzenia akcji ratowniczych m.in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków drogowych, powodzi, nawałnic, awaryjnego odblokowywania wejść, czy też gaszenia mniejszych pożarów. Wartość samochodu wynosi 275 200,00 zł, na którą składa się: - dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: 233 920,00 zł (85%), - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 27 520,00 zł (10%), - wkład własny Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: 13 760,00 zł (5%). Ogromne podziękowania dla Województwa Małopolskiego za przygotowanie programu „Bezpieczna Małopolska” i umożliwienia gminom aplikowania o nowe samochody dla OSP w tak korzystnych warunkach finansowych. Samochody o jakich mowa wykonane są na podwoziu Renault Master, posiadają napęd 4x2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym, kabiną czterodrzwiową, przystosowane do przewozu minimum 5 ratowników. Pojazdy są wyposażone w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.1. Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę partnerską pomiędzy Województwem Małopolskim (Liderem Projektu), a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, będącym jednym z Partnerów Projektu. Samochód jeszcze w tym roku zostanie odebrany i przyjęty na wyposażenie przez OSP w Czulicach. Można rzec, że tegoroczne Mikołajki na długo pozostaną w naszej pamięci, a dla druhów z OSP Czulice pewnie będą najlepszym prezentem jaki kiedykolwiek otrzymali.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Druhowie z OSP Karniów i Łuczyce włączyli się w akcję „PACZKA POD CHOINKĘ”
Druhowie z OSP Karniów i Łuczyce włączyli się w akcję „PACZKA POD CHOINKĘ” Głównym celem akcji, jest sprawienie uśmiechu dzieciom, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji, a marzą o tym, żeby w czasie świąt odwiedził ich Mikołaj. Druhowie prowadzą zbiórkę różnych przedmiotów, które mogą być atrakcyjnym prezentem dla dzieci, m.in.: kosmetyki, zabawki, laptopy, tablety, puzzle, modele do sklejania, słodycze, książki, artykuły plastyczne, gry i wiele innych. Wszystko, co może sprawić dzieciom radość. Wiemy, że na terenie naszej gminy jest wielu ludzi o WIELKICH SERCACH, którym los dzieci nie jest obojętny i na pewno swoją szczodrością to potwierdzą. Dary można przekazać - w OSP Karniów: 10 grudnia 2023 r. (niedziela) w godzinach 15.00-18.00, lub innym dogodnym terminie kontaktując się telefonicznie pod nr 668107833. - w OSP Łuczyce: Środa 06.12 w godz. 19:00 do 20:30 Sobota 09.12 - od godz. 19:00 do 20:30 Środa 13.12 - od godz. 19:00 do 20:30, lub w innym dogodnym terminie kontaktując się telefonicznie pod nr 606 104 143. Więcej informacji na temat prowadzonej akcji można uzyskać pod linkiem: https://docs.google.com/.../14cAtFid6ZuBQN.../edit... Wszystkie zebrane dary zostaną przekazane Fundacji z rąk do rąk. Dodatkowo uruchomiona została zrzutka dla osób, które nie mają czasu na zakup prezentów dla dzieci i przyniesienia go do miejsca zbiórki, aby mogły włączyć się do akcji, przekazując dowolną kwotę: https://zrzutka.pl/zd2yft Serdecznie zapraszamy! Nie bądźmy obojętni i sprawmy radość dzieciom, które tego potrzebują. Projekt realizowany wspólnie przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa i Fundację z rąk do rąk.
Zobacz więcej »
2023-12-07
WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU PLASTYCZNEGO
W dniu 04.12.2023 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Organizatorem konkursu pod nazwą „#10sekund” był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny w Kocmyrzowie- Luborzycy w ramach przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach. Jury wyłoniło następujących laureatów: w kategorii dzieci młodszych- uczniów klas I – IV Aleksandra Majka - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach. Gabriel Rebuś– Szkoła Podstawowa im. Langiewicza w Goszczy, Emilia Kot – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach . w kategorii dzieci starszych- uczniów klas V– VIII Mikołaj Paos – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach Julia Rucka – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach Joanna Tar – Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach. Wyróżnienia w obu kategoriach: Oliwia Lenart – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach Lena Jeleń – Szkoła Podstawowa w Maciejowicach Kinga Ciężadło- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach Grupa Kropelki z Szkoły w Maciejowicach Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie , a laureatom serdecznie gratulujemy zdobytych miejsc
Zobacz więcej »
2023-12-07
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 7.12.2023
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 7.12.2023
Zobacz więcej »
2023-12-07
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 6.12.2023
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 6.12.2023
Zobacz więcej »
2023-12-06
II stopień zanieczyszczenia powietrza 1.12.2023
Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 1.12.2023 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.
Zobacz więcej »
2023-12-06
Budowa parkingów "parkuj i jedź" - zakończono projekt
Z końcem listopada 2023 r. zakończył się projekt pn. Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Głównym celem jego realizacji było ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie udziału niskiego transportu kolejowego i miejskiego w systemie obsługi komunikacji zbiorowej.
Zobacz więcej »
2024-03-15
2019-09-02