Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Szkolenie chemizacyjne - 20.02.2024
Zamieszczamy informację o szkoleniu chemizacyjnym - uzupełniającym w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które odbędzie się w dniu 20 lutego br. o godz. 8.30 w Szkole Podstawowej w Wysiołku Luborzyckim. Obowiązkowego zapisu można dokonać pod nr tel: 537 998 001, 81 532 72 19, 795 095 414
Zobacz więcej »
2024-03-15
ZUS - telefoniczne porady ekspertów
Zamieszczamy informację o dyżurach telefonicznych dla klientów ZUS organizowanych w lutym 2024 roku przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.
Zobacz więcej »
2024-03-15
I Gminne Młodzieżowe Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze za nami
I Gminne Młodzieżowe Halowe Zawory Sportowo-Pożarnicze odbyły się w dniu 03.02.2024r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie. Organizatorami wydarzenia byli Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. W zawodach wzięło udział ponad 80 zawodników w wieku od 10 do 16 lat. Wystąpiło 18 drużyn, 6 dziewczęcych i 12 chłopięcych. Drużyny te były z Czulic, Karniowa, Skrzeszowic, Łososkowic, Maciejowic, Marszowic, Goszczy i Łuczyc. Zawody były doskonałą formą integracji i zabawy młodego pokolenia. Walka była wyrównana i koleżeńska. Organizatorzy za cel postawili sobie integrację młodych adeptów pożarnictwa, zaangażowanie ich w podnoszenie swoich kwalifikacji, ale przede wszystkim dobrą zabawę. Dlatego też, każdy uczestnik za swoją postawę został nagrodzony. • W klasyfikacji ogólnej w kategorii chłopców I miejsce zajęły Maciejowice, II Łososkowice, a III Czulice (grupa mieszana). Wśród dziewcząt I i II okazały się drużyny z Łuczyc, a III z Karniowa. • W klasyfikacji ogólnej w kategorii dziewcząt najlepsze wyniki uzyskały kolejno : Lena Rojewska, Oliwia Zgała i Lena Sołek. W tej samej klasyfikacji w kategorii chłopców najlepsze wyniki uzyskali : Kacper Doniec, Patryk Półtorak, Sebastian Góra. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom biorącym udział w zawodach. Dziękujemy organizatorom za przygotowanie tego wydarzenia.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Spotanie Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych w OSP Goszcza
W dniu 02.02.2024r. w Goszczy odbyło się spotkanie Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z terenu Małopolski z Wice Marszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką oraz Samorządowcami, gdzie rozmawiano na temat ich działalności, wyzwań i potrzeb.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszczy.
W dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2024 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy . Uroczystość ta rozpoczęła się od pięknego poloneza w wykonaniu uczniów klas 1-3. Po nim nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu. Następnie Wójt Gminy Marek Jamborski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczy Maria Pęchalska powitali licznie przybyłych do Goszczy Gości wśród których znaleźli się m.in.: Ireneusz Raś - Poseł na Sejm RP, Andrzej Adamczyk, Dyrektor Biura Wojewody – Łukasz Krzysztofik, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Dudę, Wicedyrektor nadzoru pedagogicznego – Małgorzata Wesołowska, Wice Starosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, Radni Powiatu Krakowskiego, brygadier Jacek Hajduk, reprezentujący KM PSP w Krakowie, Prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Piotr Serafin, Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej Daniel Wrzoszczyk, Prezesi i Komendant ZOSP, Prezesi i Naczelnik Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy i Marszowicach, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach – Marek Kyzioł, proboszcz parafii w Goszczy wraz z ks. wizytatorem, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z Przewodniczącą Rady Małgorzatą Doniec, Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawicieli Rady Rodziców, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Anna Szymczyk – Sierak - Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Sokół, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele firm, które realizowały zadanie budowy nowej sali gimnastycznej w Goszczy, przedstawiciele Orkiestry dętej TON z Goszczy, Prezes Strażak Goszcza, grono pedagogiczne szkoły, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele firm działających na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Po zakończonym powitaniu głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił historię podejmowanych działań, jakie w efekcie doprowadziły do dzisiejszej uroczystości tj. otwarcia nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym w Goszczy. Dopełnieniem wystąpienia Wójta była wypowiedź Dyrektor szkoły w Goszczy Marii Pęchalskiej, w której przybliżyła ona zebranym szczegółowe dane o nowo powstałym obiekcie. Po wystąpieniu Wójta oraz Dyrektor szkoły nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali wspólnie: gospodarze, zacni goście i uczniowie. Kolejno proboszcz parafii w Goszczy dokonał uroczystego poświęcenia obiektu. Następnie zaś miało miejsce przekazanie symbolicznego „Klucza” do budynku nowej sali Dyrektor Szkoły Marii Pęchalskiej przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego. Z kolei krótkie wystąpienia gratulacyjne wygłosili obecni w Goszczy Goście. Przekazali także symboliczne prezenty dla naszych uczniów. W dalszej części tego ważnego wydarzenia, dyrektor Maria Pęchalska wręczyła okazjonalne wiązanki kwiatów Wójtowi Markowi Jamborskiemu, Przewodniczącej Małgorzacie Doniec, Małgorzacie Wesołowskiej, Adolfowi Siudkowi - Sołtysowi Goszczy, Annie Dutkiewicz i Agnieszce Czekaj Przewodniczącym obecnej i poprzedniej Rady Rodziców, Krystynie Broś – Prezes zaprzyjaźnionego ze szkołą Stowarzyszenia Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu . Uroczystość otwarcia budynku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczy zakończył specjalnie na tą okazję przygotowany występ artystyczny dzieci i młodzieży pt. „ W królestwie sportu”. W Goszczy zaprezentowały swoje umiejętności również Cheerleaders Unique , której prezes i założycielka Lidia Stefańska jest absolwentką tej szkoły. Po tej części uroczystości, Goście obecni w Goszczy, mieli możliwość zwiedzić nową otwartą salę gimnastyczną. O bezpieczeństwo i kierowanie ruchem na zewnątrz zadbała OSP z Goszczy. Tego dnia w Goszczy wszyscy czuliśmy radosną i podniosłą atmosferę! Kilka słów na temat obiektu: Zrealizowany budynek sali gimnastycznej jest obiektem dobudowanym do istniejącego budynku szkoły podstawowej w Goszczy, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Kondygnację parteru zaprojektowano pod pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z ich zapleczami socjalnymi i technicznymi, w tym: pomieszczenia dla nauczyciela WF, magazyn sprzętu sportowego, szatnie i łazienki przeznaczone dla osób ćwiczących na sali gimnastycznej, szatnię szkolną, sekretariat szkolny, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia techniczne takie jak kotłownia i rozdzielnia elektryczna. Kondygnację poddasza zaprojektowano pod pomieszczenia sal szkolnych wraz z ich zapleczami socjalnymi i technicznymi taki jak: dwie sale lekcyjne, zaplecze magazynowe, łazienki dla uczniów. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, kondygnacja piętra dostępna przy użyciu platformy przy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych o napędzie elektryczno-liniowym. Dane techniczne obiektu: • Powierzchnia zabudowy – 696,11m2 • powierzchnia użytkowa netto (powierzchnia podłogi) – 1219,25m2 • powierzchnia użytkowa – 690,88m2 • kubatura netto – wewnętrzna – 4590,56m3 • ilość kondygnacji – 2 Projektant : Firma MIRPOL Sp. zo.o. Spółka komandytowa, Mirosław Franczyk Wykonawca – Firma Tomasz Szybiak Budowa + Inwestycja została ukończona 28.11.2023 r. Wartość inwestycji: 6 400 000,00zł Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych: 4 921 600,00 zł tj. 76,90% Wkład własny finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 478 400,00 zł tj. 23,10%
Zobacz więcej »
2024-03-15
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-03-15
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Wybory samorządowe odbędą się w dniu 07 kwietnia 2024 roku w godzinach 7°°-21°°. W dniu 29 stycznia 2024 roku zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. Kto może głosować? W wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jak również w wyborach na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze gminy. W wyborach do rady powiatu i wyborach do sejmiku województwa mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na terenie tego powiatu lub województwa. Ponadto w wyborach samorządowych mogą głosować wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obywatele polscy mogą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania poprzez:  zameldowane na pobyt stały na terenie gminy, w której chcą głosować;  złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców ( dot. wyborców stale zamieszkałych ale nie zameldowanych na terenie gminy w której chcą głosować). Wniosek o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania należy złożyć:  osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca parter pok.4 w godzinach: Poniedziałek: 9°°-18°°, Wtorek-Czwartek: 7°°- 15°°, Piątek: 7°°- 14°°.  On-line za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem strony gov.pl. Pamiętaj aby do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod wskazanym we wniosku adresem, np. imienne rachunki za media w tym lokalu, pierwsza strona rozliczenia podatkowego z tym adresem co przyspieszy rozpatrzenie wniosku. !!!!!!!!! Wniosek - Obywatel Polski Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu Obywatele z innych krajów W przypadku obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie wystarczy. Aby móc zagłosować muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Wniosek - Cudzoziemiec Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu Decyzja wydawana jest w ciągu 5 dni od dnia wniesienia wniosku lub w terminie 5 dni od dnia wyjaśnienia rozbieżności. Z uwagi na dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika, który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 22 lub osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca parter, pok.4. w godzinach: Poniedziałek: 9°°-18°°, Wtorek-Czwartek: 7°°- 15°°, Piątek: 7°°- 14°°. Gdzie głosujemy? Podczas wyborów samorządowych głosujemy w komisji wyborczej właściwej dla adresu pod którym jesteśmy ujęciu w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania. Sprawdź swoje dane Jeśli chcesz sprawdzić jakie Twoje dane są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będziesz głosować skorzystaj z usługi udostępnionej pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2
Zobacz więcej »
2024-03-15
Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza w dniu 30.01.2024
Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 30.01.2024
Zobacz więcej »
2024-01-30
AKCYZA LUTY 2024 - nowy wzór wniosku
W 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Małopolskie świetlice wiejskie 2024
W dniu 25.01.2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach naboru „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na doposażenie obiektów służących społeczności lokalnej jako miejsce organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich, spotkań sołtysów i mieszkańców sołectw z przedstawicielami władz gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących z sołectwami, spotkań członków organizacji działających na terenie sołectwa. Zostały wytypowane 4 obiekty w miejscowościach: Maciejowice, Łuczyce, Goszyce oraz Kocmyrzów. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi do 30 000 zł dla jednego obiektu, co stanowi nie więcej niż 70% wartości zadania. Przewidywana wartość wyposażenia dla obiektów pełniących rolę świetlic wiejskich w miejscowościach Maciejowice, Łuczyce oraz Goszyce wynosi 42 857,14 zł, w tym wnioskowana wartość dofinansowania stanowi 30 000 zł. Przewidywana wartość wyposażenia w miejscowości Kocmyrzów wynosi 12 000 zł, a wnioskowane dofinansowanie 8 400 zł. Celem zadania jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej, integracji społecznej oraz działalności świetlic wiejskich poprzez zakup wyposażenia na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi oraz rozwoju regionu.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca
W poniedziałkowy poranek Wójt Gminy Marek Jamborski spotkał się z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Ireneusz Raś - Poseł na Sejm RP. Tematy o których rozmawiano to możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działania z zakresu sportu dla naszej gminy, min. budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Kocmyrzowie oraz zagospodarowania innych terenów na cele sportowo - rekreacyjne.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Kanalizacja w gminie Kocmyrzów – Luborzyca
Poniżej zamieszczamy informacje na temat stanu faktycznego i działań podejmowanych przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca w temacie kanalizacji. Ponadto informujemy, że działania które zgodnie z ustaleniami zadeklarowaliśmy podczas ostatniego spotkania w Wodociągach Miasta Krakowa są już w toku postępowania .
Zobacz więcej »
2024-03-15
2019-09-02