Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wznowienie odbioru odpadów w PSZOK

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uprzejmie informuje, iż po zimowej przerwie, w najbliższą sobotę tj. 2 marca 2019 r., ponownie będzie działał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie.

Do momentu zakończenia budowy nowego PSZOK, dotychczasowy punkt będzie działał w bezpośredniej bliskości pierwotnej lokalizacji, ale poza obszarem budowy, w każdą sobotę (z wyjątkiem dni świątecznych lub wolnych od pracy) w godz. 8.00 - 14.00.

Przypominamy, iż odpady przekazywane do PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie od osób fizycznych (właścicieli nieruchomości zamieszkałych), którzy złożyli w tut. urzędzie gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w momencie przekazania odpadu dysponują informacją o płatności lub potwierdzeniem wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Frakcje odpadów odbieranych na PSZOK:

  • odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło).

  • zebrane w workach odpady ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście),

  • odpady wielkogabarytowe,

  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

  • odpady niebezpieczne lub problematyczne (np. świetlówki, farby, lakiery, oleje),

  • opony do samochodów osobowych (do 20 cali),

  • odpady remontowe i budowlane pochodzące z małych remontów nie wymagających uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

 

Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych osoby zainteresowane, mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w pokoju 32 i 25 (II piętro) lub telefonicznie pod numerem 12 387 14 10 wew. 16.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie obsługiwany jest przez pracowników Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Krakowie, Oddział Miechów.

 

Biuro Obsługi Klienta:
ul. Konopnickiej 30, 30-200 Miechów,
czynne: pon- pt. w godz: 7.00- 15.00
tel. (41) 383 02 85, miechow@mpgo.krakow.pl2019-04-05