Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy w dniu 28.12.2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2022 r. /środa/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-12-23
Zawiawodmienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 28.12.2022r. o godz. 8.00
Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-12-23
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska w dniu 27.12.2022
Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska informuję, że w dniu 27.12.2022r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-12-21
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 23.12.2022r.
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 23.12.2022r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-12-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20.12.2022r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuję, że w dniu 20.12.2022r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-12-15
XL Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 5.12.2022r.
W poniedziałek 5 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli protokół z poprzedniej XXXIX Sesji Rady Gminy oraz zatwierdzili porządek obrad.
Zobacz więcej »
2022-12-06
Zawiadomienie-Sesja Rady Gminy w dniu 5.12.2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-12-01
Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady w dniu 5.12.2022r.
Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-12-01
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 2 grudnia 2022r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Hanldu i Usług w dniu 2.12.2022r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informują, że w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się wspólne posiedzenie w/w Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-30
Informacja o posiedzeniu Komijsi Planowania i Inicjatyw Społenczych w dniu 1.12.2022r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-29
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 29.11.2022r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-25
2023-03-27