Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wspólne posiedzenie Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 2 marca 2023 r.
Informujemy, iż w dniu 2 marca 2023 r. godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.
Zobacz więcej »
2023-02-28
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20.02.2023r.
Informujemy, że w dniu 20 lutego 2023 r. o godz. 14.30 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-02-17
XLII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 30.01.2023r.
W poniedziałek 30 styczna 2023 roku odbyło się posiedzenie XLII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w którym uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Kół Łowieckich, działających na terenie naszej gminy w osobach: Jerzego Chmiela (Koło Łowieckie „Knieja”), Krzysztofa Tabisia (Koło Łowieckie „Diana”), Stanisława Chmielewskiego i Adama Benedykta Bisping (Koło Łowieckie „Darz-Bór”) oraz reprezentującego naszą gminę w Małopolskiej Izbie Rolniczej Krzysztof Malika.
Zobacz więcej »
2023-01-31
Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 30.01.2023r.
Zawiadomienie, że w dniu 30 stycznia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-01-25
Informacja o posiedzeniu Wspólnym Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 26.01.2023r.
Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2023 r. r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-01-23
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska w dniu 24.01.2023 r.
Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 24.01.2023r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-01-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 23.01.2023r. o godz. 15.00
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuję, że w dniu 23.01.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-01-18
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19.01.2023 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 19.01.2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-01-16
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa w dniu 18.01.2023r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-01-16
Informacja o posiezdzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11.01.2023r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-01-09
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 10.01.2023 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-01-05
XLI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - 28.12.2022
W środę 28 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie XLI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, które rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Rada zatwierdziła porządek obrad oraz przyjęła protokół z poprzedniej XL Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-12-29
2023-03-27