Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 20.08.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z propozycją warunków zimowego utrzymania dróg gminnych i wydanie opinii w tej sprawie. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-08-19
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 16.08.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Informacja dotycząca opinii i postanowień Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 2. Zapoznanie się z aktualnym stanem dróg rolniczych po ulewnych deszczach. 3. Rozpatrzenie pism. 4. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-08-12
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 03.08.2021 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Spotkanie z Przedstawicielami Stowarzyszenia Maciejowice Nowa Perspektywa. 2. Informacja na temat szkół, przedszkoli i żłobka. 3. Informacja o szczepieniach przeciwko COVID-19 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. 4. Rozpatrzenie pism dot. boiska w Maciejowicach. 5. Informacja na temat projektów szatni w Łuczycach i Kocmyrzowie. 6. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-07-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 02.08.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Gospodarka odpadami. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-07-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 15.07.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie rozpocznie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) a następnie przewidziany jest wyjazd w teren.
Zobacz więcej »
2021-07-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 14.07.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły na Komisję. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-07-12
XXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 5 lipca br. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poniedziałkowa Sesja przeprowadzona została po raz pierwszy od wielu miesięcy w trybie stacjonarnym, a nie za pośrednictwem połączenia internetowego.
Zobacz więcej »
2021-07-06
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 05.07.2021 r.
Informujemy, że w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. W trakcie posiedzenia poruszone zostaną tematy m.in.: Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021-2030, omówienie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, komunikacja MPK, informacja o sytuacji w terenie w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2021-07-01
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 05.07.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 5 lipca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030. 4. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca, w roku szkolnym 2021/2022 6. Rozpatrzenie skarg i petycji. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. mgr Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2021-06-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 01.07.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pisma w sprawie braków wody na ul. Pogodnej w Dojazdowie. 2. Zapoznanie się z projektem Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie petycji dot. budowy chodnika w miejscowości Głęboka.
Zobacz więcej »
2021-06-28
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 28.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca, odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-06-25
2023-03-27