Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 12.05.2022 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 12.05.2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-05-10
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 11 maja 2022 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-05-09
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4.05.2022r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 4 maja 2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-04-29
Wspólne posiedzenie Komisji 25.04.2022
Informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 8.00 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. W trakcie posiedzenia Komisje zapoznają się w terenie z funkcjonowaniem lokalnych oczyszczalni ścieków.
Zobacz więcej »
2022-04-22
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 20 kwietnia 2022r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-04-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 20 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 20 kwietnia 2022 r. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 20.04.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-04-14
XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 31 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja Rady rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której Rada wprowadziła punkt do porządku obrad dot. upoważnienia GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy do udzielania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
Zobacz więcej »
2022-03-31
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.03.2022 r.
Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-03-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 28.03.2022
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad)odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-03-25
Informacje o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 28.03.2022
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-03-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 24.03.2022 r
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 24.03.2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Wspólne posiedzenie Komisji 21.03.2022 r.
W poniedziałek 22 marca 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji proponowanych projektów logo Gminy. Następnie Komisje podjęły dyskusję dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2023, której wynikiem była decyzja o pozostawieniu funduszu na kolejny rok. W następnym punkcie realizowanego porządku obrad, Radni wysłuchali informacji Skarbnika Gminy na temat przygotowywanych na najbliższą Sesję Rady Gminy zmian budżetowych oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zobacz więcej »
2022-03-22
2023-03-27