Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 29.11.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.
Zobacz więcej »
2021-11-23
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 22.11.2021 r.
Informujemy, że w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-11-18
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 23.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-11-18
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 19.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-11-17
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 18.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-11-16
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 08.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-11-05
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 05.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-11-03
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 2.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-10-29
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 29.10.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 29 października 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-10-27
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 15.10.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 15 października 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) rozpocznie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-10-13
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 14.10.2021 r.
Informujemy, że w dniu 14 października 2021 r. odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Posiedzenie poświęcone będzie objazdowi dróg gminnych, który rozpocznie się o godz. 8.00. Przewidywany powrót do Urzędu Gminy nastąpi około godz. 12.00.
Zobacz więcej »
2021-10-12
XXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 27 września 2021 r. odbyło się posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w którym udział wzięli zaproszeni Goście w osobach: Łukasza Wróblewskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Beaty Bartoszek – Radnej Powiatu Krakowskiego oraz mieszkańcy gminy, przedstawiciele Społecznego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w Centrum Gminy.
Zobacz więcej »
2021-11-30
2023-03-27