Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 27.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pism skierowanych na Komisję. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-05-26
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 26.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg. 2. Rozpatrzenie pisma dotyczącego dróg rolniczych w Skrzeszowicach. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-05-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 25.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Zapoznanie się z propozycjami zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-05-24
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 24.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 15.30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Informacja na temat rekrutacji - żłobek, przedszkola, oddziały przedszkolne + liczba dzieci klasy I. 2. Informacja na temat konkursu na stanowiska Dyrektorów do przedszkola i szkół w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu 2020. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zobacz więcej »
2021-05-21
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 17.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 16.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z odpowiedziami Urzędu Gminy na wnioski i zapytania z posiedzenia Komisji z dnia 29.04.2021 r. 2. Sprawy bieżące. 3. Wyjazd Komisji w teren na spotkanie robocze Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-05-14
XXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
10 maja 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym, ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19, posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXIII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-05-11
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 10.05.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 10 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-05-06
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy 06.05.2021 r.
Informujemy, że w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Omawianymi tematami będą m.in.: omówienie konsultacji projektów statutów sołectw, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, sprawy bieżące. Ze względu na sytuację epidemiczną będzie możliwość obejrzenia transmisji posiedzenia na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/."
Zobacz więcej »
2021-05-05
XXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 29 marca 2021roku odbyło się, w trybie zdalnym, posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-03-31
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 29.03.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-03-23
XXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 11 lutego 2021 roku odbyło się, ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19 w trybie zdalnym, posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXI Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-02-12
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 11.02.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-02-09
2023-03-27