Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 05.07.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 5 lipca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030. 4. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca, w roku szkolnym 2021/2022 6. Rozpatrzenie skarg i petycji. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. mgr Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2021-06-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 01.07.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pisma w sprawie braków wody na ul. Pogodnej w Dojazdowie. 2. Zapoznanie się z projektem Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie petycji dot. budowy chodnika w miejscowości Głęboka.
Zobacz więcej »
2021-06-28
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 28.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca, odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-06-25
XXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 21 czerwca 2021 roku odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXV Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-06-22
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 21.06.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 21 czerwca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-06-17
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 17.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r. 2. Zapoznanie się z odpowiedziami Urzędu Gminy na wnioski i zapytania z posiedzenia Komisji z dnia 25.05.2021r. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 14 czerwca 2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 9.30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-11
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 08.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły na Komisję. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-07
XXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
31 maja 2021 r. odbyło się, w trybie zdalnym, posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła je część proceduralna, w trakcie której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-06-01
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 31.05.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 31 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-05-27
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-05-26
2023-03-27