Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Rozpoczęto prace przy poszerzeniu zatoki autobusowej w Luborzycy
Rozpoczęły się prace budowlane przy budowie ( poszerzeniu ) zatoki autobusowej na ulicy Św. Krolowej Jadwigi w Luborzycy.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Pani Stanisława z Łuczyc skończyła 101 lat
W piątek, 5 kwietnia br. 101. urodziny obchodziła mieszkanka Łuczyc - Pani Stanisława Świerkowska. Z okazji tak dostojnego jubileuszu, życzenia w imieniu samorządu i mieszkańców gminy, złożył Jubilatce Wójt Gminy Marek Jamborski wspólnie z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Eweliną Kałkus. Było niezmiernie miło ponownie spotkać się z Panią Stanisławą i zobaczyć, że nasza Jubilat-ka nadal cieszy się dobrym zdrowiem, a jej prawdziwą siłą w przezwyciężaniu trudności życia co-dziennego jest pomoc bliskiej jej sercu rodziny. Tak jak w roku ubiegłym, uroczystość uświetniła obecność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego członkinią była Pani Stanisława. Nie zabrakło też pięknego śpiewu zespołu ”Wspomnienie”. Zaproszeni goście odśpiewali Jubilatce „Dwieście lat!” Dziękujemy Jubilatce i Jej Rodzinie za spotkanie, to była sympatyczna, przepełniona życzliwością i radością wizyta. Szanownej Jubilatce jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.
Zobacz więcej »
2024-04-05
Podsumowanie działań w mijającej kadencji 2018-2024
Podsumowanie działań w mijającej kadencji 2018-2024
Zobacz więcej »
2024-04-09
OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.
Zobacz więcej »
2024-04-05
UWAGA ważna informacja
Szanowni Mieszkańcy, w związku z dużym zainteresowaniem procedurą ujęcia w stałym obwodzie głosowania w ostatnich dniach przed wyborami, przypominamy, że termin na wydanie decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wynosi 5 dni. Dlatego aby mieć pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony przed wyborami – należy złożyć go najpóźniej do 03 kwietnia 2024 roku. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (parter) - pok.4 w godzinach pracy urzędu lub drogą elektroniczną. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 387 14 10 wew. 22
Zobacz więcej »
2024-04-02
e-Wnioski o płatności obszarowe 2024
Pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach wypełnia e-Wnioski o płatności obszarowe na 2024 rok w każdy wtorek od 19 marca do 28 maja 2024 roku w godz. 9.00 – 12.30 w budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie, ul. Krakowska 114
Zobacz więcej »
2024-03-26
Informacja na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach ( ul. Świętej Jadwigi Królowej 2) przejmuje od 1 kwietnia nocną i świąteczną opiekę dla 4 gmin tj.: Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Iwanowice oraz Słomniki. Tym samym nocna i świąteczna opieka w Ośrodku Zdrowia w Kocmyrzowie-Luborzycy (Plac Niepodległości 1) zaprzestaje działalność, natomiast ośrodek zdrowia funkcjonuje bez zmian.
Zobacz więcej »
2024-03-25
„Witamy Wiosnę” – podsumowanie akcji
W dniach 21-23.03.2024r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie-Luborzycy zorganizowana została akcja pt.” Witamy Wiosnę”.
Zobacz więcej »
2024-03-25
10 -lecie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
22 marca odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W wydarzeniu wzięli udział: Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Walnego Zebrania Członków w tym Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz przedstawiciele gmin członkowskich zaangażowani w rozwój współpracy metropolitalnej. Wydarzenie umożliwiło podsumowanie efektów działalności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które powstało 10 lat temu i stało się przestrzenią przemyślanej współpracy gmin, dążącej do wspierania wysokiej jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego. Spotkanie było okazją do uhonorowania ośmiu osób, których wysiłek i zaangażowanie w budowaniu fundamentów współpracy metropolitarnej zostały nagrodzone przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką HONORIS GRATIA. W śród osób odznaczonych znalazł się Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Początki współpracy gmin, zainicjowało w 2013 roku Ministerstwo Rozwoju, dając możliwość pozyskania funduszy na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. W efekcie sześciomiesięcznych rozmów między przedstawicielami Miasta Krakowa oraz sąsiednich gmin uzgodniono szczegóły współpracy i 27 marca 2014 r. podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (Kraków i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki). Otworzyło to nowy rozdział w historii relacji pomiędzy Miastem Krakowem a okolicznymi gminami, stając się fundamentem zintegrowanego rozwoju obszaru. Pierwszym wyzwaniem Stowarzyszenie Metropolia Krakowska było uzgodnienie wspólnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, dzięki której gminy Metropolii Krakowskiej otrzymały ponad 1,5 mln zł na realizację projektów służących poprawie jakości powietrza, wymianie taboru autobusowego, budowie parkingów park&ride czy ścieżek rowerowych. 2018 rok to czas znacznej intensyfikacji wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Gminy Metropolii przyjęły „Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 r.” 14 grudnia 2021 r. nastąpiło kolejne ważne wydarzenie dla współpracy metropolitalnej – przyjęta została Strategia Metropolia Krakowska 2030, stanowiąca pionierski w skali kraju, dokument rozwoju ponadlokalnego, który wskazuje cele i kierunki działań w 7 dziedzinach współpracy. Efektem wieloletniej pracy, rozmów i ustaleń w dziedzinie mobilności było uruchomienie sprzedaży Biletu Metropolitalnego. Istotnym wydarzeniem było także przyjęcie 28 listopada 2023 roku Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który obejmuje założenia mobilności i transportu dla 36 gmin obszaru funkcjonalnego Krakowa. Najnowszym dokumentem współpracy jest przyjęta w grudniu 2023 r. nowa Strategia ZIT Metropolii Krakowskiej, dzięki której do gmin Metropolii Krakowskiej na kolejne pięć lat trafi 154,96 mln euro. Warto podkreślić, że realizując ideę współpracy, Metropolia Krakowska bierze udział w wielu sieciach współpracy oraz projektach międzynarodowych. Przestrzenią do współpracy są fora tematyczne, wizyty studyjne oraz coroczne Forum Metropolii Krakowskiej. Stowarzyszenie było inicjatorem podpisania deklaracji poparcia współpracy metropolitalnej przez 20 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa oraz powiaty krakowski i wielicki.
Zobacz więcej »
2024-03-26
Na prośbę Wojewody Małopolskiego zamieszczamy poniższą informację
"W nocy z 21 na 22 marca br. na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, odnotowano zaginięcie aparatu gammagraficznego (defektoskopu), zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Urządzenie to widoczne jest na poniższym zdjęciu. Waży około 6-8 kg, ma około 30 cm długości, 20 cm wysokości i 15 cm szerokości. Państwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie rozcinać urządzenia, ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym znajdującym się w jego wnętrzu, może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. W przypadku posiadania informacji na temat lokalizacji urządzenia należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji (numery alarmowe 112 i 997), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (tel.: 987 lub 12 39 21 300) lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (tel.: 22 19 430)".
Zobacz więcej »
2024-03-25
LODÓWKA SPOŁECZNA
Miło nam poinformować, że w dniu 22.03.2024 została uruchomiona LODÓWKA SPOŁECZNA. Lodówka już jest, działa i czeka na osoby, które chcą się podzielić nadwyżkami jedzenia z innymi. Masz nadwyżkę jedzenia? „Nie marnuj żywności , nie wyrzucaj jedzenia, dziel się z innymi ” Pierwsi darczyńcy już zostawili produkty w lodówce. Dziękujemy. https://kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-22
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie GZOSPGKL w którym udział wziął Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz zaproszeni goście min. Radni Gminy. Mowa tutaj o Przewodniczącej Rady Gminy - Małgorzacie Doniec, Przewodniczącej Komisji Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - Jadwidze Łach i Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - Władysławowi Zięciak. Druhowie w sposób szczególny podziękowali radnym za bardzo dobrą współpracę, nieustanne wsparcie, oraz otwartość na inicjatywy podejmowane przez OSP. Wczorajsze posiedzenie było także okazją do omówienia bieżących spraw i planów na przyszłość w jednostkach OSP. Warto tutaj wspomnieć że straży pożarnych w naszej gminie mamy 11, a skupiają w swe szeregi ponad 400 członków, gotowych nieść pomoc potrzebującym, zabezpieczającym bezpieczeństwo na drogach podczas wypadków i imprez, oraz edukują i są inicjatorami wielu przedsięwzięć. Zaproszeni goście podziękowali za codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.
Zobacz więcej »
2024-03-22
2019-09-02