Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ostrzeżenie o przymrozkach 1 stopnia w dniu 12-13.04.2022
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o przymrozkach 1 stopnia w dniu 12-13.04.2022
Zobacz więcej »
2022-04-12
Nowe urządzenia na placach zabaw
W Dojazdowie i Goszczy pojawiły się nowe sprzęty dla dzieci. Sześciokąt pajęczyna, linarium namiot,chwiejący most i tunel z lin zakupiono w ramach funduszu sołeckiego. Za kwotę 27 955, 93 zł. Z kolei w Goszczy na najmłodszych czekają bocianie gniazdo i ważka, karuzela i bujak - sprzęty również zakupione z funduszu sołeckiego 19 480,00 zł. Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu ufundowało podwójną huśtawkę.
Zobacz więcej »
2022-04-11
Rozpoczęcie prac terenowych w Łososkowicach i Rawałowicach
W związku z realizacją przez firmę TMCE Sp.z o.o. projektu „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca” na zlecenie Powiatu Krakowskiego i Starostwa Powiatowego w Krakowie planowane są w pierwszej połowie kwietnia prace terenowe na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach Łososkowice i Rawałowice.
Zobacz więcej »
2022-04-05
Dofinansowanie nauki języków obcych dla osób po 50tym roku życia
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Z usługi Bilansu Kariery skorzystało już ponad 43 000 Małopolan. Od pierwszego kwietnia z dofinansowania mogą korzystać osoby pracujące, które ukończyły 50 rok życia. https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jezyk-obcy-nieobcy- Skończyłeś 50 lat? Chciałbyś nauczyć się języka obcego? Potrzebujesz dofinansowania do kursu? Zgłoś się! Warto wybrać odpowiedni dla siebie tryb nauki i skorzystać z dostępnych form uczenia. Zajęcia indywidualne, konwersacje, spotkania w grupie czy zdalna nauka z lektorem to tylko niektóre z usług rozwojowych w ramach projektu Kierunek Kariera. Warto podjąć wyzwanie i rozpocząć naukę języków obcych, zwłaszcza, że w ramach projektu można skorzystać z dofinansowania do 85% kosztów usługi. W Bazie Usług Rozwojowych do wyboru pozostają nie tylko najpopularniejsze języki urzędowe, ale także wiele innych.
Zobacz więcej »
2022-04-04
Niepełnosprawność - można nauczyć się z nią żyć
Niepełnosprawność – postępująca lub nieoczekiwana dotyka nie tylko osobę, która traci możliwość samodzielnego funkcjonowania. Dotyka najczęściej rodzinę przejmującą funkcje opiekuńcze i najbliższych, którzy muszą przeorganizować swoje życie zawodowe i prywatne. Gdzie szukać wsparcia i pomocy? Przydatne wskazówki jak zorganizować opiekę domową, niezbędne kontakty i adresy dostępne są w informatorze dla opiekunów rodzinnych osób niepełnosprawnych skierowanym dla osób mieszkających na terenie podkrakowskich gmin. https://p.iplsc.com/-/000EM5AYIVVR9XY3.pdf
Zobacz więcej »
2022-04-01
Przedłużenie stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: Ø nr 71 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ø nr 70 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na obszarze województw lubelskiego i podkarpackiego,
Zobacz więcej »
2022-04-01
XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 31 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja Rady rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której Rada wprowadziła punkt do porządku obrad dot. upoważnienia GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy do udzielania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
Zobacz więcej »
2022-03-31
Priorytetowe działania policji
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców i apelami o zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy zaczęły pojawiać się dodatkowe patrole policji. Komisariat Policji w Słomnikach poinformował, że dzielnicowi do 31 lipca 2022 prowadzić będą działania priorytetowe w miejscowościach: Czulice - rejon parku przy kościele, Wysiołek Luborzycki – ogródki działkowe, Łuczyce – rejon sklepu spożywczego. W tych miejscach w ostatnim czasie dochodzi do przypadków niszczenia mienia i wybryków chuligańskich.
Zobacz więcej »
2022-03-30
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.03.2022 r.
Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
W dniu 31 marca 2022r. w godzinach od 8:00 – 15:00 w siedzibie Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Miechowie przy ul. Warszawskiej 10 odbędzie się dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Zakaz wypalania traw
Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Przy czym dla wzmocnienia cytowanego zakazu, ustawodawca przewidział przepis karny określony w art. 131 pkt 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”. Należy również wskazać przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zgodnie z treścią którego „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
Zobacz więcej »
2022-03-25
Wsparcie dla właścicieli prywatnych domów, którzy udzielili pomocy uchodźcom
Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznana na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji określiło w swoim rozporządzeniu wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Do wniosku należy wypełnić stosowny załącznik.
Zobacz więcej »
2022-05-05
2019-09-02