Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie GZOSPGKL w którym udział wziął Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz zaproszeni goście min. Radni Gminy. Mowa tutaj o Przewodniczącej Rady Gminy - Małgorzacie Doniec, Przewodniczącej Komisji Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - Jadwidze Łach i Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - Władysławowi Zięciak. Druhowie w sposób szczególny podziękowali radnym za bardzo dobrą współpracę, nieustanne wsparcie, oraz otwartość na inicjatywy podejmowane przez OSP. Wczorajsze posiedzenie było także okazją do omówienia bieżących spraw i planów na przyszłość w jednostkach OSP. Warto tutaj wspomnieć że straży pożarnych w naszej gminie mamy 11, a skupiają w swe szeregi ponad 400 członków, gotowych nieść pomoc potrzebującym, zabezpieczającym bezpieczeństwo na drogach podczas wypadków i imprez, oraz edukują i są inicjatorami wielu przedsięwzięć. Zaproszeni goście podziękowali za codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.
Zobacz więcej »
2024-03-22
Od kwietnia następują zmiany w programie "Czyste Powietrze”
Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r. Więcej informacji w linku poniżej https://www.wfos.krakow.pl/od-kwietnia-zmiany-w-programie-czyste-powietrze/
Zobacz więcej »
2024-03-21
Spotkanie podsumowujące kadencje Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18.03.2024r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące kadencję Gminnej Rady Seniorów. To było miłe wydarzenie, pełne wspomnień minionych wydarzeń i osób które odeszły, a także podziękowań dla samorządu i seniorów. Gminna Rada Seniorów to podmiot o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów samorządowych. Głównym celem jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów gminy oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych. Nasza GRS liczy 21 członków, a jej Przewodniczącą została wybrana Danuta Sokół na sesji I inauguracyjnej w dniu 27.02.2019
Zobacz więcej »
2024-03-20
WITAMY WIOSNĘ!
WITAMY WIOSNĘ! Już w tym tygodniu w dniach czwartek - sobota na terenie PSZOK-u odbędzie się akcja „ Witamy Wiosnę” Każdy mieszkaniec, który przyniesie 20 zużytych baterii, lub zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny (min. pralka, lodówka telewizor, komputer, elektronarzędzia, małe AGD), lub karmę, posłania dla zwierząt w schroniskach w zamian otrzyma sadzonkę rośliny, drzewka lub krzewu. Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci. Ponadto informujemy, że w tym roku wzorem roku ubiegłego przystępujemy do akcji Posprzątaj z nami Małopolskę! Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na zielonych terenach i w miejscach powszechnie użytkowanych. Ponadto zadaniem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest poszanowanie środowiska, promowanie nieśmiecenia i wszystkie pozostałe działania które realnie redukują nasz negatywny wpływ na najbliższe otoczenie. Zachęcamy do włączenia się w akcje sołectwa, rady sołeckie, radnych, placówki oświatowe i organizacje. Chęć udziału w akcji można zgłosić telefonicznie na nr 12-387-14-10 wew. 42 lub mailowo promocja@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2024-03-20
ŚWIĄTECZNY OBIAD WIELKANOCNY - akcja charytatywna
Zachęcamy do udziału w akcji charytatywnej ŚWIĄTECZNY OBIAD WIELKANOCNY w terminie od 4 do 26 marca 2024r. organizowany przez GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz Dom Kolpinga w Luborzycy
Zobacz więcej »
2024-03-15
"Powiat bez smogu" - nabór wniosków
Od 18 marca 2024 roku rusza nabór wniosków do programu „Powiat bez smogu”. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 350 000 zł, a maksymalna wysokość dotacji to 6 000 zł. Dotacje przeznaczone są na zakup i montaż nowego źródła ciepła, takiego jak: -kocioł gazowy, -piec zasilany prądem elektrycznym, -kocioł na biomasę o emisji cząstek stałych do 20 mg/m3 (przy 10% O2), -instalacja solarna z kolektorami słonecznymi lub pompa ciepła. Preferowane będą inwestycje związane z OZE, tj. montaż pompy ciepła, kotła na biomasę czy instalacji solarnej. Nabór wniosków trwać będzie od 18 marca 2024 r. do osiągnięcia 150% środków przewidzianych na udzielenie dotacji, jednak nie dłużej niż 30 dni, tj. do dnia 16 kwietnia 2024 r. W przypadku wątpliwości dotyczących warunków uczestnictwa w programie lub sposobu wypełnienia i złożenia wniosku zapraszamy do kontaktu drogą mailową: os@powiat.krakow.pl lub telefonicznie 12 39 79 408). Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z drukami do pobrania dostępne w linku poniżej na stronie Starostwa Powiatowego w Krakowie: https://powiat.krakow.pl/aktualnosci-i-wydarzenia-2/ogloszenia/rusza-nabor-do-programu-powiat-bez-smogu
Zobacz więcej »
2024-03-15
31 marca kończy się 4-letni projekt Eko Team
31 marca kończy się 4-letni projekt Eko Team. Jego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne wsparcie mieszkańców w realizacji inwestycji wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt był efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza. Podsumowanie projektu w materiale filmowym: https://youtu.be/zsBxz1KVN0E. Efekty projektu, którego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej to m.in.: • praca 44 ekodoradców • ponad 7 600 wymienionych źródeł ciepła • niemal 1 700 budynków poddanych termomodernizacji • ponad 4 000 inwestycji w odnawialne źródła energii • realizacja inwestycji o łącznej wartości ponad 48 mln euro. 4 lata projektu to ogrom pracy zespołu wszystkich ekodoradców. To dzięki Ich zaangażowaniu i rzetelnej pracy, wielu mieszkańców może mieszkać w lepszych warunkach, a poprawa jakości powietrza służy nam wszystkim! A z jakimi wyzwaniami na co dzień mierzą się ekodoradcy? Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym: https://youtu.be/aMp2--33vWk.
Zobacz więcej »
2024-03-15
11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA
Wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia, sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym, a także satysfakcji z realizowanych działań. Jednocześnie składamy Państwu podziękowanie za pracę i zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz rozwoju sołectw naszej gminy.
Zobacz więcej »
2024-03-15
VII Kongres Kobiecości pod hasłem „Siła Inspiracji”!
W dniu 9 marca 2024r. w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy odbędzie się Kongres Kobiecości pod hasłem „Siła Inspiracji”! Kongres to doskonała okazja do spotkania niesamowitych prelegentów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Bogaty program, pełen inspirujących wystąpień i warsztatów umili pyszna kawa i wiele innych niespodzianek! Więcej informacji oraz zapisy pod numerem: 12 387 18 11 Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie kobiety z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-03-04
Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie o działaniach antyterrorystycznych
Przekazujemy informację: Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia: - nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nr 18 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.
Zobacz więcej »
2024-03-15
RUSZA BEZPŁATNA SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - PRZYPOMINAMY O ZAPISACH !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w BEZPŁATNYCH zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców realizowanym w dwóch ostatnich latach projektach socjalnych „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, postanowiliśmy powtórzyć projekt w roku bieżącym. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Więcej informacji : https://kocmyrzowluborzyca.gopsinfo.pl/index.php?menu=2492&submenu=&art=40142
Zobacz więcej »
2024-03-15
Dofinansowanie na budowę chodnika w Sadowiu i Goszczy
W dniu 27.02.2024 r. Wójt Gminy Kocmyrzów-Lubrozyca Marek Jamborski wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dofinansowanie budowy chodnika Sadowie - Goszcza. To kolejne środki zewnętrzne które trafią do naszego budżetu. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi 60% wartości zadania.
Zobacz więcej »
2024-03-15
2019-09-02