Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Karty MIFARE na PSZOK.
Informujemy, że w okresie od marcu do czerwca bieżącego roku zostanie uruchomiony i wdrożony elektroniczny system obsługi PSZOK, oparty o nowoczesne karty typu Mifare, których możliwości mogą zostać wykorzystane także poza systemem odpadowym. Karty przydzielane są właścicielom nieruchomości i powiązane w systemie z danymi nieruchomości. Użycie karty w czytniku błyskawicznie pozwala określić czy od właściciela danej nieruchomości można przyjąć odpady na PSZOK. Przyspiesza także zaewidencjonowanie przekazanych odpadów na konto nieruchomości oraz wywołuje historię wcześniej przyjętych odpadów. Karty to tylko element całego systemu, w skład którego wchodzi oprogramowanie dotyczące weryfikacji limitów, gospodarki magazynowej oraz portal informacyjny dla mieszkańców.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Spotkanie z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk
W dniu 24.02.2024r. organizacje z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a w szczególności KGW i seniorzy spędzili wspólnie podziwiając wspaniały występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Osoby te, nasze mieszkanki i mieszkańcy na co dzień sami są strażniczkami kultury i tradycji lokalnej, a przy tym współorganizacją wiele uroczystości i wydarzeń w naszej gminie. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to ponad 150 artystów: chóru, baletu i orkiestry, występujących na scenach w całym świecie. Koncert galowy, który organizacje wraz z innymi gminami z terenu województwa Małopolskiego mogły podziwiać to min. tańce śląskie, rzeszowskie, żydowskie, góralskie, krakowskie czy poloneza. Chór wykonał tradycyjne i stare pieśni i utwory. W kuluarach można było słyszeć głosy zachwytu i podziwu oraz plany na kolejny wyjazd, który zapewne zostanie zorganizowany w przyszłości. Na zakończenie młodzież z naszej gminy podziękowała artystom i organizatorom za wspaniały wieczór.
Zobacz więcej »
2024-03-15
ZUS - telefoniczne porady
Przekazujemy informację od ZUS w sprawie zaproszenia do skorzystania z telefonicznych porad krakowskiego Oddziału ZUS.
Zobacz więcej »
2024-03-15
ARiMR przyjmuje wnioski od poszkodowanych producentów kukurydzy do 29.02.2024
Na prośbę Krakowskiego Biura Powiatowego Małopolski Oddział Regionalny ARiMR zamieszczamy informację, że w terminie do 29.02.2024 r. Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru: w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00; w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta; ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Podpisano umowę na zadanie przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
Dnia 21.02.2024 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach: Sadowie i Goszcza” Zamówienie obejmuje głównie prace polegające na: - budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia zostanie ograniczona od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, a od strony zieleńca obrzeżem betonowym; - przebudowie nawierzchni jezdni, polegającej na zagęszczeniu nawierzchni pod projektowanym krawężnikiem ze ściekiem oraz uzupełnieniem nawierzchni na połączeniu ścieku z betonowej kostki wraz z istniejącą nawierzchnią jezdni; - budowie oświetlenia ulicznego stanowiącego element drogi gminnej; - budowie kanalizacji deszczowej (rowu krytego); - wyrównaniem terenu po wykonanych robotach, w granicach pasa drogowego drogi gminnej. Planowany termin realizacji zamówienia: do 19.06.2024 r. Kwota: 452 530,51 zł brutto Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.: PERFEKT Przemysław Walczyk ul. Kryspina Żeleńskiego 19, 32 – 060 Kryspinów
Zobacz więcej »
2024-03-15
Realizacja Funduszu Sołeckiego rozpoczęta
1) Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania pn. "Rozwój infrastruktury - ogrodzenie boiska sportowego" w miejscowości Krzysztoforzyce z Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 29 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r. 2) Wydzielenie miejsca rekreacji wokół altany, wykonanie chodnika z kostki brukowej - dojścia do altany w miejscowości Głęboka w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 23 778,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Kapliczki Małopolski 2024 - złożono wniosek
W dniu 20.02.2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2024” na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Czulice”. Zadanie obejmuje opracowanie programu prac konserwatorskich, dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich, kompleksową konserwację oraz wykonanie tabliczki informującej. Szacowana wartość zadania: 41 709,30 zł Wnioskowane dofinansowanie: 25 025,58 zł (60%)
Zobacz więcej »
2024-02-21
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2024
🔵Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w BEZPŁATNYCH zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. 🔵Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców realizowanym w dwóch ostatnich latach projektach socjalnych „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, postanowiliśmy powtórzyć projekt w roku bieżącym. 🔵„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. 🔵Głównym celem projektu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: „Wychowywać to kochać i wymagać”. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina). 🔵Tematyka zajęć: Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym: • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, • aktywne, wspierające słuchanie, • motywowanie dziecka do współdziałania, • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Realizacja: • 30 godzin dydaktycznych; • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób; • metoda pracy – warsztatowa; Ilość miejsc ograniczona!!!!! 🔵Zapisy do projektu i szczegółowe informacje: Specjaliści pracy socjalnej: Joanna Siudek i Patrycja Swatek tel. 12 387 11 10 wew. 4
Zobacz więcej »
2024-03-15
Hamonogram wywozu odpadów 2024
Szanowni Mieszkańcy, w załączeniu zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych, segregowanych, bio i wielkogabarytów.
Zobacz więcej »
2024-03-28
„Pączek z kulturą" po raz drugi w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Dzisiejsze popołudnie było i kulturalne i smakowite A to za sprawą wydarzenia pt. : „Pączek z kulturą" zorganizowanego przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy w Baranówce Na początek wystąpił wspaniały zespół regionalny Kliszczacy – zespół regionalny z Kliszczackie Centrum Kultury, który do naszej gminy zawitał wraz z Wójtem Gminy Tokarnia Markiem Kluska. Na zewnątrz można było spróbować pysznych, puszystych pączków wypiekanych na miejscu przez Firmę Ekler, którymi częstowali min. Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Poseł na Sejm, Andrzej Adamczyk, Starosta Powiatu Krakowskiego Pałka. Dziękujemy za obecność podczas tego wydarzenia samorządowcom z Powiatu Krakowskiego i naszej gminy, oraz Gminy Tokarnia, a szczególnie dziękujemy Wam Drodzy Mieszkańcy za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za rok !
Zobacz więcej »
2024-03-15
Nowy samochód bojowy dla OSP Czulice
W dniu 10.02.2024 podczas Zebrania Walnego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach, w którym uczestniczył Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca został uroczyście powitany nowy samochód bojowy. Jest to Renault Master, posiadający napęd 4x2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym, kabiną czterodrzwiową, przystosowane do przewozu minimum 5 ratowników. Pojazd jest wyposażony w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny. Nowy samochód służyć będzie do prowadzenia akcji ratowniczych m.in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków drogowych, powodzi, nawałnic, awaryjnego odblokowywania wejść, czy też gaszenia mniejszych pożarów. Wartość samochodu wynosi 275 200,00 zł, na którą składa się: - dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: 233 920,00 zł (85%), - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 27 520,00 zł (10%), - wkład własny Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: 13 760,00 zł (5%). Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.1. Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę partnerską pomiędzy Województwem Małopolskim (Liderem Projektu), a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, będącym jednym z Partnerów Projektu.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy.
W niedzielę 4 lutego w Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy odbył się dzień otwarty dla mieszkańców, którzy mieli okazję zobaczyć nowo dobudowaną część szkoły, sale dydaktyczne i gimnastyczną. Społeczność szkolna na tą okazję przygotowała dla licznie zebranych mieszkańców występ artystyczny dzieci i młodzieży. Podczas wydarzenia wystąpiły: Orkiestra dęta TON z Goszczy oraz Cheerleaders Unique. Na zakończenie odbył się mecz siatkówki w którym zmierzyła się drużyna społeczności szkolnej kontra drużyna wykonawcy sali gimnastycznej. Rada Rodziców zadbała o słodki poczęstunek. Atmosfera była przednia, a mecz dodał wiele pozytywnych emocji.
Zobacz więcej »
2024-03-15
2019-09-02