Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Jednorazowa pomoc w postaci kwoty 300 zł na utrzymanie dla uchodźców / Одноразова допомога у вигляді 300 злотих на утримання біженців
Obywatel Ukrainy którego pobyt jest w Polsce legalny ( ma nadany numer PESEL ) przysługuje jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł na utrzymanie – w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież , obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W naszej gminie wniosek o wypłatę składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej 7 w Luborzycy. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Świadczenie nie wymaga
Zobacz więcej »
2022-03-24
Rozpoczęcie zajęć szkolnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rekomenduje Szkołę Podstawową w Luborzycy jako centralny punkt edukacyjny na terenie gminy. Szkoła organizuje klasy przygotowawe dla dzieci, które nie porozumiewają się w języku polskim. Zajęcia prowadzone będą w trzech grupach wiekowych: klasy I-III od godź. 11.25, klasy IV-VI od godź 12.30, klasy starsze od godziny 12.30. Od rana od godziny 8.00 czynna będzie świetlica dla wszystkich dzieci gdzie będą mogły przebywać przed lekcjami. Mamy, które nie zdążyły jeszcze zapisać swoich dzieci do szkoły proszone są o kontakt z dyrekcją szkoły tel. 12 387 21 40 i wypełnienie Karty Zapisu.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2022 dla Powiatu Krakowskiego
4 kwietna pracę rozpoczyna komisja lekarska, która będzie przyjmowała kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. Powiatowa komisja lekarskie dla mieszkańców powiatu krakowskiego zlokalizowana będzie w Hali Sportowej WKS Wawel, ul. Podchorążych 3 w Krakowie. Kwalifikacja potrwa do 24 czerwca.
Zobacz więcej »
2022-03-23
Usługi bankowe dla uchodźców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Placówka Partnerska Banku Pekao SA w Luborzycy przy ul. Gościnnej 16 posiada możliwość otwarcia bezpłatnych, indywidualnych kont bankowych dla obywateli Ukrainy przebywających czasowo na terenie gminy. Można przyjść bezpośrednio albo umówić się na wyznaczoną godzinę pod numerem tel. +48 123872668. Placówka jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00, a w środy od 10.00 do 16.00.
Zobacz więcej »
2022-03-23
,,MałoPolska słodko smakuje na Wielkanoc” konkurs dla KGW
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „MałoPolska słodko smakuje na Wielkanoc”.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Wspólne posiedzenie Komisji 21.03.2022 r.
W poniedziałek 22 marca 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji proponowanych projektów logo Gminy. Następnie Komisje podjęły dyskusję dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2023, której wynikiem była decyzja o pozostawieniu funduszu o na kolejny rok. W następnym punkcie realizowanego porządku obrad, Radni wysłuchali informacji Skarbnika Gminy na temat przygotowywanych na najbliższą Sesję Rady Gminy zmian budżetowych oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Owacja i bis na koncercie charytatywnym
Gorącymi oklaskami zakończył się wiosenny koncert charytatywny w Szkole Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy. Orkiestra „Kosynierzy” pod dyrekcją Jarosława Ignaszaka, solistki Estera Wierzbińska i Asia Stoch, a wraz z nimi artystyczna rodzina Kustitskich z Ukrainy zadbali by ten wieczór zapamiętano na długo. Współorganizatorem koncertu było Centrum Kultury i Promocji, a o prowadzenie imprezy zadbała Agnieszka Brodowska.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Będzie Klub Senior+ w Zastowie
Z przyjemnością Państwa informujemy, że złożona przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Zastów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca” została zakwalifikowana do dofinansowania.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Spotkanie z Sołtysami w Rawałowicach
W piątek 18 marca 2022 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawałowicach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Marka Jamborskiego z Sołtysami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło je wystąpienia przedstawicieli Gminnego Sztabu Kryzysowego dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na jej terenie, a także działań podejmowanych i koordynowanych przez gminę w sprawie pomocy uchodźcom.
Zobacz więcej »
2022-03-21
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - informacje
Gmina Kocmyrzów - Luborzyca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 480 600,00zł (wg obowiązujących w konkursie zasad przyznawania kwot dla poszczególnych gmin).
Zobacz więcej »
2022-05-05
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Gmina Kocmyrzów - Luborzyca, zgodnie z wnioskiem złożonym w listopadzie 2021 r. i zaakceptowanym w dniu 30.11.2021 roku, pozyskała środki w kwocie 480 600,00zł na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.
Zobacz więcej »
2022-03-17
Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Od 2020 roku realizujemy projekt wymiany pieców węglowych w nieruchomościach zamieszkałych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca. W roku 2020 wymieniliśmy 70 pieców za łączną kwotę 460 125 zł, natomiast w roku ubiegłym wymienione zostały 132 piece na kwotę 885 345 zł. Łączne środki zwrócone mieszkańcom z którymi zostały zawarte umowy o wymianę pieca to kwota 1 345 479 zł. Obecnie, w ramach projektu realizujemy kolejne 58 umów z mieszkańcami.
Zobacz więcej »
2022-03-16
2019-09-02