Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
II Turniej KGW
Przekazujemy informację o II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Racławicach, który odbędzie się dnia 25.05.2024r.
Zobacz więcej »
2024-04-19
Program „Ciepłe mieszkanie” dla budynków wielorodzinnych z terenu Gminy (1)
Na podstawie złożonego wniosku do programu „Ciepłe mieszkanie”, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca otrzymała dotacje w kwocie 389 800 złotych na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem wsparcie finansowe otrzymają budynki wielorodzinne z terenu Gminy na wykonania zadania w postaci wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku.
Zobacz więcej »
2024-04-18
Barszcz Sosnowskiego - dofinansowanie do jego usunięcia.
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymał informację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o uzyskaniu pełnej wnioskowanej kwoty, tj. 68 775,00 zł dotacji na zadanie dot. likwidacji roślin barszczu Sosnowskiego z terenów komunalnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku. Środki te stanowią 70% kosztów kwalifikowanych zadania.
Zobacz więcej »
2024-04-18
Zawarto umowę na pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki
W dniu 05.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, na kwotę 33 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostki OSP Karniów
W dniu 10.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z przeznaczeniem dla jednostki OSP Karniów na realizację prac budowlano – remontowych pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów”, na kwotę 48 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”
W dniu 26 marca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”, w ramach działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji projektu będzie możliwość kontynuacji zatrudnienia ekodoradców, którzy będą prowadzili akcje informacyjno – edukacyjne i spotkania z grupami opiniotwórczymi z zakresu ochrony klimatu, aktualizowali bazę CEEB, świadczyli szeroko pojęte poradnictwo związane m. in. ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego i aplikowaniem o środki na poprawę efektywności energetycznej, edukacji w zakresie oszczędności energii, OZE, możliwości dofinansowania, uchwały antysmogowej, korzyści płynących z wymiany kotłów węglowych, zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Ekodoradcy będą zachęcali mieszkańców do wymiany nieefektywnych kotłów grzewczych, dokonywania termomodernizacji budynków oraz instalacji OZE. Dla mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym będzie świadczone doradztwo oraz będą rozpowszechniane i przekazywane akcesoria umożliwiające zwiększenie oszczędności w zakresie energii i wody np. żarówki LED, termostaty grzejnikowe, perlatory, reduktory prysznicowe czy ekrany grzejnikowe. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na wyposażenie ekodoradców w profesjonalny sprzęt, ułatwiający działania doradcze, edukacyjne czy inwentarzowe np.: elektroniczny, mobilny terminal inwentaryzacji; kamerę termowizyjną; miernik jakości powietrza z wyświetlaczem. Całkowita wartość projektu wynosi: 588 235,29 zł: - dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500 000,00zł tj. 85%; - środki własne: 88 235,29 zł tj. 15%.
Zobacz więcej »
2024-04-16
W dniu 19.04.2024 PSZOK - nieczynny
W związku z organizacją Eko pikniku DZIEŃ ZIEMI informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, będzie nieczynny.
Zobacz więcej »
2024-04-19
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – AKTUALNE STATYSTYKI 2024
Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Kocmyrzów - Luborzyca przekazujemy kwartalne dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Zobacz więcej »
2024-04-15
II Eko Piknik
Zapraszamy Was na II Eko Piknik w naszej gminie! Budząca się do życia wiosna oraz porządki prowadzone przez społeczność lokalną w sołectwach, przypominają nam szczególnie o otaczającym nas środowisku, a także o zbliżającym się Dniu Ziemi, który obchodzony jest w kwietniu. Dlatego też gorąco Was zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu podczas EKO PIKNIKU na PSZOK już 19 kwietnia od godziny 16.00. Szczególnie gorąco zachęcamy także do udziału w konkursie pt. "EKOMODA". Regulamin konkursu w załączeniu. Wśród atrakcji wydarzenia zaplanowaliśmy: występy dzieci i młodzieży, • podsumowanie Akcji " Posprzątaj z Nami Małopolskę" • prezentacja i rozstrzygnięcie konkursu "EKOMODA" • punkt informacyjny programu " Czyste Powietrze" z poradami Ekodoradców • punkt dotyczący segregacji odpadów, • wymiana elektroodpadów na sadzonki roślin Zapraszamy!
Zobacz więcej »
2024-04-16
ZUS - informacja w sprawie telefonicznych porad ekspertów
Przekazujemy informację od krakowskiego Oddziału ZUS w sprawie korzystania z telefonicznych porad ekspertów.
Zobacz więcej »
2024-04-10
Iskry Niepodległej przy CKiP w Baranówce
Iskry Niepodległej już od 12 do 14 Kwietnia przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy zapraszamy na bezpłatne widowisko multimedialne.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów samorządowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Do II tury wyborów na Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca przeszli Pan Marek Jamborski z poparciem 3695 głosów oraz Pan Tomasz Urynowicz z liczbą uzyskanych głosów 2255.
Zobacz więcej »
2024-04-09
2019-09-02