Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zmiany w podziale Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obowdy głosowania
Zamieszczamy POSTANOWIENIE Nr 77/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania.
Zobacz więcej »
2023-05-25
Komunikat Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie
Przekazujemy treść komunikatu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie: "Woda z wodociągu publicznego Rawałowice podawana dla mieszkańców miejscowości: Czulice, Dojazdów, Goszyce, Głęboka, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Pietrzejowice, Prusy, Rawałowice, Sulechów, Wola Luborzycka, Zastów jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Woda do celów konsumpcyjnych tj. picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Wodę można używać do celów sanitarno - higienicznych" ZGK w chwili obecnej przystępuje do kilkukrotnego płukania sieci wodociągowej, a w dalszej kolejności do procesu chlorowania. Następnie woda ponownie zostanie poddana badaniu.
Zobacz więcej »
2023-05-25
I Międzygminne Forum Organizacji III sektora i Władz Samorządowych Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Słomniki
W dniu 23.05. 2023 roku w Luborzycy odbyło się I Międzygminne Forum Organizacji III sektora i Władz Samorządowych Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Słomniki. W spotkaniu udział wzięli Wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a także Burmistrz Słomnik Paweł Knafel i Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Marek Jamborski.
Zobacz więcej »
2023-05-24
Terminarz przeglądów koni
Na prośbę Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie przekazujemy informacje oraz terminarz przeglądów koni (opis słowny, graficzny i czipowanie koni, wydawanie paszportów). Informacja ta jest skierowana głównie do hodowców koni z terenu naszej gminy.
Zobacz więcej »
2023-05-23
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania grypy ptaków
Zamieszczamy Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalszcza nia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wielickiego, krakowskiego ziemskiego i Miasta Krakowa
Zobacz więcej »
2023-05-23
„Rajd rowerowy z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”
21 maja w naszej gminie odbył się rajd rowerowy, organizowany z "Grupą Proszowice Rajdy Rowerowe", która to rajd rozpoczęła już na rynku w Proszowicach. Kolejno nasza gminna reprezentacja składająca się w dużej mierze ze społeczności Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy tj. uczniów i opiekunów, dołączyła do rajdu z parkingu przy Urzędzie Gminy.
Zobacz więcej »
2023-05-23
Gminne zawody sportowo-pożarnicze Młodziezowych Drużyn Pożarniczych
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kocmyrzowie-Luborzycy , Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Czulicach zapraszają na gminne zawody sportowo - pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbędą się na boisku sportowym w Czulicach dnia 28 maja 2023r. o godz. 15.00
Zobacz więcej »
2023-05-23
Drodzy Ósmoklasiści
Dzisiaj o godzinie 9.00 rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Przez kolejne trzy dni, uczniowie sprawdzą swą wiedzę z języka polskiego, matematyki, a w czwartek z języka angielskiego. W naszej gminie do egzaminu ósmoklasisty przystępuje 172 uczniów w dziewięciu szkołach podstawowych.
Zobacz więcej »
2023-05-23
Wyrazy współczucia dla Pana Krzysztofa Malika
Składamy wyrazy współczucia Panu Krzysztofowi Malikowi, Sołtysowi Łososkowic z powodu śmierci Mamy. Kondolencje składają Marek Jamborski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Rada Gminy i pracownicy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-05-22
Powiatowe Święto Strażaka
W dniu 18.05.2023 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie miały miejsce obchody Powiatowego Święta Strażaka. Podczas tych obchodów odznaczeni odznaką "Zasłużony Dla Pożarnictwa Powiatu Krakowskiego" zostali Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca i komendant ZOSP Andrzej Szwajca, a także starosta krakowski Wojciech Pałka oraz inne zasłużone osoby.
Zobacz więcej »
2023-05-22
Małopolski Dzień Smorządu Terytorialnego
9 maja obchodzony jest Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego . Dzień ten został ustanowiony 22 lat temu przez Sejm RP. To uhonorowanie pracy wszystkich samorządowców i pracowników samorządowych gmin, powiatów i województw.
Zobacz więcej »
2023-05-22
ZUS zaprasza płatników składek na dzień otwarty
Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) publikujemy poniższą wiadomość.
Zobacz więcej »
2023-05-19
2019-09-02